சனி, 20 அக்டோபர், 2018

எழுத்தறிவித்தல் விழா-2018 படத் தொகுப்பு

அறம் எழுத்தறிவித்தல்-2018  விழா நிகழ்வுகள்...

ஆசியுரை வழங்கும் கவிஞர் திரு. மரபின் மைந்தன் முத்தையா.

ஆசியுரை வழங்கும் திரு. ஹரன் பிரசன்னா.

ஆசியுரை வழங்கும் ஆசிரியர் திரு. ஆதலையூர் சூரியகுமார்.

ஆசியுரை வழங்கும் நல்லாசிரியை திருமதி மு.கற்பகம் ராமசாமி.

எழுத்தறிவிக்கும் கவிஞர் திரு.மரபின் மைந்தன் முத்தையா

எழுத்தறிவிக்கும் திரு. ஹரன் பிரசன்னா.

எழுத்தறிவிக்கும் நல்லாசிரியை திருமதி. கற்பகம் ராமசாமி.

எழுத்தறிவிக்கும் ஆசிரியர் திரு. ஆதலையூர் சூரியகுமார்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக