திங்கள், 25 செப்டம்பர், 2017

வித்யாரம்பம் -2017 அழைப்பிதழ்

 ஆறாம் ஆண்டாக அறம் அறக்கட்டளை நடத்தும் எழுத்தறிவித்தல் விழாவின் விளம்பரங்கள்:

சுவரொட்டி- 200 எண்ணிக்கை

பேனர் 2 X 3 - 8 எண்ணிக்கை

சிறிய பிளெக்ஸ் பேனர் 2 X 3 - 8 எண்ணிக்கை

பெரிய பிளெக்ஸ் பேனர் 10  X 8 -  2 எண்ணிக்கை

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக