வெள்ளி, 9 ஆகஸ்ட், 2013

சுதந்திர தின விழா ஃபிளக்ஸ் விளம்பர பேனர்கள்

அறம் அறக்கட்டளை நடத்தும் சுதந்திர தின விழா தொடர்பான 10 X 6 அளவுள்ள  ஃபிளக்ஸ் விளம்பர பேனர்கள் திருப்பூரில் 20 இடங்களில் வைக்கப்பட உள்ளன.  அவற்றின் வடிவங்கள் கீழே...

இவற்றுக்கு  விளம்பர உதவி செய்த 'கிளாசிக் போலோ' நிறுவனத்திற்கு நன்றி!
1 கருத்து: